Privacy verklaring

 

Bescherming persoonsgegevens
Wolves & Welpies neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en zal zorgvuldig met persoonlijke gegevens omgaan.
Het zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en / of verstrekken.
Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG).

Welke gegevens verzamelen we?
Wanneer je een bestelling hebt geplaatst, bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief of het contactformulier hebt ingevuld op de website kunnen er gegevens worden verzameld. Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:
- voor- en achternaam
- e-mailadres
- telefoonnummer
- bedrijfsnaam
- straat en huisnummer
- postcode en woonplaats
- bankrekeningnummer
- IP-adres
- gegevens over jouw activiteiten op onze website
- overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld tijdens een persoonlijk gesprek, in correspondentie en telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag gebruiken wij persoonsgegevens?
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:
- communicatie met jou over jouw bestelling
- om bestellingen te verwerken en naar je te verzenden
- afhandelen van je betaling
- voor de administratie en belastingaangifte
Wij verwerken je persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor deze verkregen zijn.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?
Wolves & Welpies bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor een correcte administratie. Hiervoor wordt een termijn van zeven jaar gehanteerd na de laatste opdracht/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden.
Je kunt ook een verzoek tot verwijdering van gegevens mailen naar info@wolvesandwelpies.com

Delen van persoonsgegevens met derden
Wolves & Welpies verstrekt uitsluitend aan derden mits dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt hiervoor mailen naar info@wolvesandwelpies.com

Beveiliging
Wolves & Welpies neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Is je vraag niet beantwoord?
Neem dan contact op via info@wolvesandwelpies.com